Wat is de verdeling tussen land en water?

Wat is de verdeling tussen land en water?

Het aardoppervlak beslaat ongeveer 510 miljoen km² en kan op verschillende manieren in halfronden of hemisferen worden ingedeeld. Ongeveer 365,5 miljoen km² van het aardoppervlak (71%) is met water bedekt tegen 144,5 miljoen km² (29%) land.

Waar bevindt zich het meeste zoetwater?

Bekend is dat 10.5 miljoen km3 zoet water zich in meren, wetlands en rivieren bevindt. Het meeste zoete water ligt opgeslagen in gletsjers en ijskappen, en deze zijn vooral te vinden in Groenland en op de Noord- en ZuidPool. Het gaat hier om een hoeveelheid van 24.5 miljoen km3 water.

Hoeveel liter zout water is er op de wereld?

Minder dan 1 procent van al het water op aarde is zoet én vloeibaar. Gelukkig is dat nog steeds heel veel water. Wel 13 triljoen liter!

Wat gebeurt er met het water op de aarde?

Op aarde bestaat er een waterkringloop waarbij zeewater verdampt, in de atmosfeer condenseert en als neerslag weer terugvalt, waarna rivieren en grondwater het weer terugvoeren naar de zee. Zeewater wordt ook wel zout water genoemd omdat er vele zouten in opgelost zijn.

Hoe is water verdeeld op aarde?

Ongeveer 70% van de oppervlakte van de aarde is bedekt met water. Het meeste water bevindt zich in oceanen. Dat water is zout water en daarom niet geschikt voor consumptie. Zoet water (ongeveer 2,5% van het totaal) vind je in de ijskappen en gletsjers en ook grondwater is veelal zoet water.

Hoeveel m2 land op de wereld?

Het totale aardoppervlak is circa 510 miljoen vierkante kilometer. Deel je dat door 7 miljard mensen, dan kom je op 73.000 vierkante meter land en water per persoon. Wel iets met een 7 en een 3 dus, maar een flink stuk minder dan het lapje van Corrie.

Waar heb je zoet water?

Zoet water is essentieel voor veel leven op aarde. Alle mensen gebruiken zoet water om te drinken en er hun eten mee klaar te maken. Daarnaast zijn er allerlei andere toepassingen van zoet water in het dagelijks leven en het huishouden.

Waar heb je zoetwater zee?

Bij de Noordpool ook door het vele zoete water dat wordt aangevoerd door de grote Siberische rivieren. Ook de Oostzee is minder zout, minder dan 25‰, doordat er veel rivieren in uitstromen en er weinig verdamping is. Het noorden van de Botnische Golf kan zelfs zoet worden genoemd.

Hoeveel km3 water op aarde?

De totale hoeveelheid water die op aarde in oceanen als zout water en in zoet water gezamenlijk zit, bedraagt circa 1,35 miljard km3.

Hoeveel van de aarde is bedekt met water?

De aarde is voor zeventig procent bedekt met water. 97 Procent hiervan bestaat uit zout water en slechts drie procent uit zoet water. Van deze drie procent kan de mensheid maar een derde gebruiken voor drinkwater. Dat komt omdat het grootste gedeelte vastligt in permafrost en ijs.

Kan water verdwijnen van de aarde?

Grote hoeveelheden broeikasgassen in de atmosfeer van de aarde kunnen er in theorie voor zorgen dat het water de aarde ontvlucht en in de ruimte verdwijnt. Dat de oceanen op aarde geen eeuwig leven beschoren zijn, weten we wel.

Kan water verloren gaan?

Hoewel water zelf de aarde niet kan verlaten, concludeerden onderzoekers dat hydrogen (waterstof) dat wel kan en doet. Even om op te frissen: water bestaat uit waterstofmoleculen en zuurstofmoleculen, oftewel H20. Hierdoor zou er steeds meer water verloren gaan.