Wat is de prognose van een CVA?

Wat is de prognose van een CVA?

De overlevingskans na een herseninfarct is hoger dan na een hersenbloeding. Herseninfarct: 80% kans op overleving na 1 maand. Hersenbloeding: 60% kans op overleving na 1 maand. Van de overlevenden met een hersenbloeding heeft ongeveer 50% nog last van een ernstige invaliditeit.

Wat is een ergotherapeutische interventie?

Ergotherapeutische interventies richten zich op het bete- kenisvol handelen van mensen en de factoren die daarop van invloed zijn. Met zijn tussenkomsten streeft de ergo- therapeut verandering na bij de cliënt, de omgeving of de inhoud van het handelen en in de wisselwerking tussen deze elementen.

Hoe lang duurt het herstel van een beroerte?

Na een beroerte volgt meestal revalidatie. Onder deskundige begeleiding werk je aan je herstel. Het doel is dat je weer zo veel mogelijk zelf kunt doen. Revalidatie duurt gemiddeld een half jaar.

Welk instrument gebruikt de ergotherapeut om het cognitief functioneren te beoordelen?

Voor het in kaart brengen van het functioneren van de dagelijkse activiteiten en het opstellen van de ergotherapeutische diagnostiek wordt gebruik gemaakt van het ergotherapeutische denkkader: Het Person-Environment-Occupation-Performance (PEOP) model (Le Granse et al, 2017).

Kun je volledig herstellen van een herseninfarct?

Op dit moment word je na een beroerte maximaal een jaar lang behandeld. De hersenen kunnen in deze periode nog goed zelf herstellen. Veel patiënten blijven dan last houden van problemen met het denken, zoals het geheugen en aandacht. De behandelingen van nu helpen vooral om te leren omgaan met die problemen.

Hoe lang duurt de acute fase van een CVA?

In de eerste 3 tot 6 maanden na een beroerte kan er veel herstellen en tot ongeveer een jaar na de beroerte kunnen de beschadigingen in de hersenen en de gevolgen daarvan nog in enige mate herstellen. Dit gebeurt vooral wanneer u samen met uw zorgverleners werkt aan uw herstel bijvoorbeeld met revalidatiebehandeling.

Wat is het Peo model?

Het PEO-model biedt de ergotherapeut een instrument om, samen met de cliënt, handelingsproblemen te analyseren en daar een interventie op te vinden.  Gericht op micro en macroniveau.

Wat is de Activiteitenweger?

De Activiteitenweger maakt de belasting voor de dag en week meetbaar. Het werken met de Activiteitenweger zet aan tot het maken van keuzes en stimuleert daarmee een actieve houding om blijvende gedragsverandering te realiseren.

Kun je volledig herstellen van een beroerte?

Hoelang blijf je in het ziekenhuis na een beroerte?

Het verblijf in het ziekenhuis na een beroer- te duurt in veel gevallen niet lang, ongeveer 7-10 dagen, maar is mede afhankelijk van de effecten van de beroerte. In deze periode zal aan de hand van de onderzoeken en de revalidatie worden bekeken, welke nazorg voor u geschikt is.

Hoe gebruikt een ergotherapeut het ICF?

De ICF kan worden gebruikt om de behoefte aan zorg van mensen vast te stellen en zo richting te geven aan een indicatie voor bijvoorbeeld ergotherapie. Ook CIZ’s (Centra Indicatie Zorg) maken gebruik van termen uit de ICF om in kaart te brengen voor welk hulpmiddel of voor welke vorm van zorg iemand in aanmerking komt.

Wat doet een ergotherapeut bij CVA?

Ergotherapie behandeling Na een beroerte kan de spierkracht, coördinatie en het gevoel verminderd zijn van uw arm of been. Een ergotherapeut bespreekt met u welke oefeningen u kan doen en welke wensen u heeft om weer naar tevredenheid te kunnen functioneren. U kunt oefeningen krijgen uit de CVA-oefengids.